Skip to content

Zorg voor de mensen, zorg voor de bomen

Op 20 december 2016 besliste het schepencollege van de stad Genk om 440 platanen te kappen. Dat is 75 procent van het totale aantal in Waterschei. Vele Genkenaren kunnen, net als de PVDA, deze beslissing niet begrijpen. Ze gingen dan ook in protest. Met resultaat.

Bomen en in het bijzonder platanen zorgen ervoor dat de lucht gezuiverd wordt. Elke boom heeft zijn waarde, zeker in een stad als Genk, waar er veel milieuvervuiling is. De N76 in Waterschei, één van de drukste wegen van Vlaanderen, produceert pakken fijn stof. Een grote boom met veel bladeren is een stofzuiger die vervuilde lucht opzuigt.

Anderzijds veroorzaken de plataanbomen in Waterschei, die jaren geleden werden aangeplant, vele problemen bij de bewoners. De laanbomen houden veel licht tegen. Takken en bladeren verstoppen de waterslokkers, bladeren verstoppen de regengoten, enz. Dat moeten we oplossen.

Maar er zijn alternatieven voor de kap. Bij gebrek aan onderhoud zijn de bomen nu verwilderd. Als de stad de bomen regelmatig zou knotten, dan zouden er minder bladeren zijn én minder wortels. Indien de stad een fatsoenlijke bladzuiger aanschaft, waarmee ze in de herfst twee keer per week onder die bomen zou passeren, dan zou er veel minder overlast zijn.

Het beleid van de stad is veel te extreem: men laat de mensen volledig aan hun lot over voor het onderhoud van de bomen en de bladeren. Als er klachten komen, dan worden de bomen gekapt. Het probleem van overlast vanwege grote bomen komt voor in alle steden. Op heel veel plaatsen worden oplossingen gevonden, zonder de bomen te moeten kappen. Dat moet toch ook kunnen in Genk?

Net als de duizend mensen die de petitie tegen de kap van de platanen hebben getekend, vroeg de PVDA op de gemeenteraad van 16 februari dan ook om de beslissing van het schepencollege te herzien. Door de protestacties en de petitie gaf burgemeester Wim Dries gedeeltelijk toe aan deze eis. Op de gemeenteraad werd de beslissing herzien. In plaats van 440 platanen zullen er ‘maar’ 68 gekapt worden. Over de overige bomen gaat de burgemeester in overleg. Het verzet heeft dus resultaat opgeleverd.

Maar ook de kap van 68 platanen is onnodig. "Toch wel raar, eerst wil je een deel kappen om het dan te hebben over wat te doen met de rest”, reageerde PVDA-gemeenteraadslid Harrie Dewitte. “Laten we in overleg treden voordat er ook maar één boom wordt gekapt. Laten we luisteren naar de beide kanten, de voor- en tegenstanders.”

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data