Maak mee het verschil

Nieuws

Bestuursakkoord Genk mist ambitie rond bestrijding armoede

De plannen tonen weinig ambitie om de groeiende armoede in Genk echt aan te pakken. Het bestuursakkoord is een verderzetting van het huidige beleid. Eén op drie kinderen in onze stad groeit op in armoede. In plaats van structurele maatregelen, zoals meer sociale woningen of optrekking van het leefloon tot aan de armoedegrens. 

Ontruiming begraafplaats, hoe kan dit anders?

Het stadsbestuur heeft beslist om perk B2 te ontruimen nu de 20 jaar “grafrust” is afgelopen. Het gaat hier om een 370 tal graven. De oudste graven dateren trouwens van 1983 en het jongste graf is van 1999. Deze graven op perk B2 zijn geen concessies én bijgevolg kunnen dus ook niet worden verlengd. PVDA stelt voor om de kosten te drukken door een openbare aanbesteding te doen en een renteloze lening te geven aan wie dat nodig heeft. Daarnaast stellen we voor dat de stad een “monument” opricht ter nagedachtenis van de graven die worden opgeruimd.

Dit is jouw beweging