Skip to content

Syndicalisten in actie voor met ontslag bedreigde vakbondsafgevaardigde

Militanten van de ABVV voerden maandagochtend actie aan Norbord. Het Genks bedrijf wil een vakbondsafgevaardigde afdanken. De redenen die ze gebruiken zijn onduidelijk. Wel is duidelijk dat directie de syndicale vrijheden niet respecteert.

 

Tentallen secretarissen en militanten van de Algemene Centrale van de ABVV verzamelden aan de poort van Norbord. De Syndicalisten in actie aan de poort van Norbordafgevaardigde die men wil buitenwerken zou een veiligheidsdocument niet hebben ingevuld. Tijdens twee verzoeningspogingen was Norbord bereid om te praten over het ontslag en de ontslagregeling, maar niet over de verdere tewerkstelling en een andere berisping. Het ABVV ziet hierin de bevestiging dat men deze afgevaardigde tegen elke kost weg wil. Vreemd is dat de persoon in kwestie wel nog steeds aan het werk is terwijl de procedure loopt. Blijkbaar vormt geviseerde afgevaardigde toch niet zo’n dringend gevaar op de werkvloer.

"Het is niet normaal dat men, in een bedrijf waar we elke maand overleg hebben tussen vakbonden en directie, plots verrast worden met een bericht van de rechtbank, over het voornemen tot ontslag. Men had op zijn minst voorafgaand contact kunnen opnemen en vragen om tussen te komen door de beroepssecretaris van het ABVV." zegt Jeroen Vleugels, secretaris voor het ABVV.

“We kunnen niet aanvaarden dat een afgevaardigde op deze manier wordt buitengewerkt”, vertelden andere vakbonsmilitanten ons. “Syndicalisten moeten de werknemers vertegenwoordigen. En natuurlijk komen ze dan vroeg of laat in botsing met de directie. Net om dit belangrijk werk te kunnen doen zijn de syndicale vrijheden die hier geschonden worden zo belangrijk”, klonkt het.

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data