Skip to content

PVDA hekelt verkeerde prioriteiten in het Genks Corona Relanceplan

PVDA hekelt verkeerde prioriteiten in het Genks Corona Relanceplan

De stad Genk maakte vandaag haar Corona Relanceplan van 14 miljoen euro bekend. “Wij zijn blij dat de stad met een plan komt. Maar de stad bekommert zich weer vooral om de grotere bedrijven. Zij genieten het meest van de voorgestelde lastenverlagingen in tegenstelling tot de inwoners en kleine zelfstandigen, voor wie deze crisis het zwaarst doorweegt,” zegt PVDA-gemeenteraadslid Gaby Colebunders.

Zes van de negen miljoen euro aan lastenverlagingen in het Corona Relanceplan gaan naar het economisch leven. Zo zou onder andere de oppervlaktebelasting voor bedrijven wegvallen. Dat was nochtans een belangrijk punt uit het meerjarenplan van de stad, dat 4,3 miljoen euro zou opbrengen. Zo komt burgemeester Dries (CD&V) tegemoet aan de vraag van de bedrijven om die belasting te schrappen. En dat terwijl de burgemeester in het begin van het jaar nog volhield dat die belasting nodig is voor een juiste verdeling van de lasten tussen bedrijven en inwoners.

Het grootste deel van die belasting – 175.000 euro  - was voor rekening van Aperam. Dat bedrijf draaide in 2018 4,7 miljard euro omzet en betaalde in 2017 amper 0,03% belastingen. “Is dit nu echt de groep van bedrijven die in deze coronacrisis het meeste steun nodig heeft? Die grote bedrijven hebben in de afgelopen jaren een reserve opgebouwd. Dat is niet het geval voor veel Genkse gezinnen en ook niet voor de meeste kleine zelfstandigen. Zij hadden voor de coronacrisis geen reserve en voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis dus dubbel zo hard,” aldus Colebunders. 

De coronacrisis heeft een grote impact op de gezinnen die het al moeilijk hebben. En laat dat nu net een grote groep zijn in Genk. Eén op vijf personen heeft een verhoogde tegemoetkoming en een op vier kinderen groeit op in armoede. Toch wordt maar 2 miljoen euro vrijgemaakt voor armoedebestrijding, taalontwikkeling, het verenigingsleven en de veilige corona-exit. Dat is maar één derde van het geld dat naar lastenverlaging voor de economie gaat. Dat is ruim onvoldoende en niet in verhouding tot de noden.

“De bezoeken in het kader van ‘iedereen mee’ zijn een goed initiatief van de stad Genk. Maar hoe zit het met het inkomen en de uitgaven van de gezinnen in armoede? We vragen ons af wat er concreet is voorzien om hun lasten te laten dalen. Het enige dat we daarover lezen in het Corona Relanceplan is de daling van de afvalfactuur. Wat dit juist inhoudt, is niet duidelijk. Zal de verhoging van de afvalfactuur die was ingevoerd met het meerjarenplan worden teruggeschroefd? Dat zou een goed initiatief zijn, maar blijft onvoldoende om de financiële moeilijkheden waarmee veel mensen worden geconfronteerd, op te vangen”, vervolgt Colebunders.

“Tot slot maken we ons ook zorgen over het gebrek aan maatregelen voor de verdere ondersteuning van de zorg in dit plan. Wat zou die 4,3 miljoen euro van de oppervlaktetaks kunnen opleveren als we die investeren in de gezondheidszorg? De coronacrisis heeft ons geleerd hoe belangrijk de gezondheid van de mensen is. Toch zien we hier geen enkel voorstel terugkomen om de preventieve gezondheidszorg te verbeteren. Ook rond de woonzorgcentra zien we niets terugkomen. Terwijl het voor ons evident is dat de geplande besparing op het zorgbedrijf Ouderenzorg Genk onverantwoord is op dit moment. Zij hebben steun nodig in plaats van besparingen. Kortom, in het hele plan liggen de prioriteiten verkeerd,” besluit Colebunders.

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data