Skip to content

PVDA Genk voert actie voor elk kind dat in een kansarm gezin geboren wordt

Liefst 29,9% van de Genkse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Daarmee stijgt Genk naar het tweede hoogste percentage van Vlaanderen. PVDA Genk voert actie voor maatregelen die de stad zou moeten nemen om het tij te keren. De partij stelt voor een armoedetoets in te voeren en de leeflonen op te trekken tot de armoedegrens.

Uit cijfers van kind en gezin blijkt dat het aantal geboortes in kansarme gezinnen in Genk in 2016 is gestegen tot 29,9%. “Naast het hoge percentage zelf is ook de stijging verontrustend”, vertelt Michelle Heijens, voorzitter PVDA Genk. “Vijftien jaar geleden ging het over vijf procent van de kinderen, nu over bijna dertig procent, een verzesvoudiging op vijftien jaar. Daarmee heeft Genk, na Blankenberge, het hoogste cijfer van heel Vlaanderen. Daarmee steken we grote steden als Antwerpen voorbij.”

Als we kijken naar de verschillende criteria waarop kinderen in Genk scoren, dan loopt dat gelijk met Vlaanderen. 83% van de kinderen in Genk die geboren worden in kansarme gezinnen scoren op het criteria inkomen. 64% scoort op inkomen, arbeidssituatie ouders en opleiding ouders.

De Vlaamse en federale regering slagen er niet in om de kansarmoede terug te dringen. Ook in Vlaanderen is het percentage opnieuw toegenomen. Maar het cijfer in Genk ligt drie keer zo hoog als in Vlaanderen. “Het Genkse stadsbestuur heeft dus ook een verantwoordelijkheid. De stad neemt maatregelen die het moeilijker maken voor de Genkse gezinnen. Na de sluiting van Ford bijvoorbeeld had de stad minder inkomsten. Daarom zijn er een aantal maatregelen genomen. Van 2015 tot 2019 bespaart de stad elk jaar 1,2 miljoen op het OCMW. Daarnaast nam men ook een aantal maatregelen rond afval die een Genks gezin gemiddeld 60 euro extra per jaar kosten. Maatregelen die de Genkse gezinnen raken en waardoor zij de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen”, aldus Heijens.

PVDA Genk voert donderdag om 10u actie aan het stadhuis en vraagt meer aandacht en concrete oplossingen voor dit probleem. “We voeren actie voor elk kind dat geboren wordt in een kansarm gezin, waaronder ook de 186 in 2016. Wij vragen dat het OCMW in Genk alle leeflonen optrekt tot boven de armoedegrens. Daarnaast vragen we dat de stad een armoedetoets invoert voor alle maatregelen die zij neemt. Het is noodzakelijk dat de invloed van de maatregelen van het stadsbestuur op de armsten wordt berekend. Dat moet een onderdeel zijn van het besluit om een maatregel al dan niet in te voeren,” besluit de PVDA-voorzitster.  

 

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data