Skip to content

Open brief: Jobs, bomen en beloften

Zijn jullie ook verontwaardigd over de uitbreidingsplannen van transportbedrijf Essers in waardevol Genks natuurgebied? Stuur dan een protestmail (zie verder) naar Genks burgemeester Wim Dries en Schepen van leefmilieu Joke Quintens.

Transportbedrijf Essers is van plan haar bedrijventerrein op de grens tussen Genk en Zonhoven uit te breiden. Daarvoor wil het bedrijf 12ha bos kappen in waardevol natuurgebied dat deel uitmaakt van Natura2000. Het bedrijf vraagt aan de overheid een herbestemming van deze 12ha bos, dat momenteel eigendom is van de Vlaamse overheid en de stad Genk. Die zijn van plan deze herbestemming goed te keuren. Essers belooft daarmee 400 jobs te zullen creëren.

Die belofte deed Essers echter ook al toen het Ferrarisbos in Wilrijk in 2013 werd gekapt. Van de 250 beloofde jobs is nog steeds niets terecht gekomen, het gekapte terrein ligt nog steeds braak en aan het verplichte natuurbeheer doet Essers evenmin. Bovendien mocht Essers in 2009 al uitbreiden in natuurgebied in Genk op voorwaarde dat verdere uitbreiding in de toekomst onmogelijk zou zijn. Vlaams Minister voor natuur Schauvliege en de stad Genk blijken dus weer te plooien ondanks de gebroken beloftes uit het verleden.

Onze Genkse gemeenteraadsleden van PVDA+, Bianca Booms, Harrie Dewitte en Georges Houtmeyers, vragen in een open brief met aandrang dit stuk waardevol natuurgebied te behouden. Er zijn voldoende alternatieven voor uitbreiding van Essers in Genk en omgeving. In Genk alleen al zou 180ha industrieterrein beschikbaar zijn. Daarbij komt de 140ha die in januari 2016 zal vrijkomen op de voormalige Ford-site. In heel Limburg zou het om 900ha beschikbaar bedrijventerrein gaan.

Zijn jullie ook verontwaardigd over de uitbreidingsplannen in dit waardevolle natuurgebied? Stuur dan een protestbrief naar Genks burgemeester Wim Dries en Schepen van leefmilieu Joke Quintens.

Kopieer onderstaande tekst in een mail naar burgemeester Wim Dries (wim.dries@genk.be) met als onderwerp 'Jobs én zuurstof voor Genk':

Beste burgemeester en schepen, wij weten dat jullie bezorgd zijn voor de toekomst van Genk. Jobs zijn heel belangrijk voor onze kinderen. Maar zuurstof is dat ook. Er is nog veel luchtvervuiling in Genk. Bomen zijn een deeltje van de oplossing. Wij willen graag dat Essers uitbreidt. Maar wij begrijpen niet waarom dat niet kan op de beschikbare industrieterreinen of op de Ford site. Jobs én zuurstof, dat is wat we nodig hebben! Wij vragen het stadsbestuur dan ook om het natuurgebied niet te kappen en opnieuw aan tafel te gaan zitten met Essers.

Als jullie ook een kopie van de mail naar ons sturen (limburg@pvda.be), kunnen we jullie op de hoogte houden van het vervolg van deze actie.

Contact: Bianca Booms: tel. 0472 39 03 34

Bijlage:

Open brief: Jobs, bomen en beloften

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data