Skip to content

Ontruiming begraafplaats, hoe kan dit anders?

Het stadsbestuur heeft beslist om perk B2 te ontruimen nu de 20 jaar “grafrust” is afgelopen. Het gaat hier om een 370 tal graven. De oudste graven dateren trouwens van 1983 en het jongste graf is van 1999. Deze graven op perk B2 zijn geen concessies én bijgevolg kunnen dus ook niet worden verlengd. PVDA stelt voor om de kosten te drukken door een openbare aanbesteding te doen en een renteloze lening te geven aan wie dat nodig heeft. Daarnaast stellen we voor dat de stad een “monument” opricht ter nagedachtenis van de graven die worden opgeruimd.

Voor de nabestaanden bestaan nu maar twee mogelijkheden :

* ofwel kiezen de nabestaanden die het graf willen behouden voor een herbegraving op een andere plaats of wie kiest voor crematie voor de bijzetting in een columbarium of begraving in het urneveld.

* Ofwel laat men het graf gewoon verdwijnen

De nabestaanden hebben ongeveer een jaar de tijd om hierover een beslissing te nemen

De families die kiezen voor een herbegraving moeten diep in hun portemonnee tasten om dit te bekostigen. Op basis van twee offertes stellen we vast dat de kostprijs hiervan schommelt tussen de 1.700 euro en de 2.300 euro (crematie). Met eventueel een nieuwe grafsteen komt daar nog eens minimum 1.500 euro bij.

Daarom stellen we het volgende voor :

* In plaats dat iedere familie individueel een oplossing zoekt, dat het stadsbestuur een soort van openbare aanbesteding doet bij de Genkse begrafenisondernemers. Eens het aantal herbegravingen gekend zijn, dat het stadsbestuur de herbegraving in groep toekent aan de meest voordeligste begrafenisondernemer.

* Mensen die het echt financieel zeer moeilijk hebben een renteloze lening kunnen krijgen van de stad die dan maandelijks wordt terug betaald. Het stadsbestuur heeft trouwens het initiatief genomen om die graven te ontruimen en kan op die manier de mensen een wederdienst geven.

We stellen voor dat de stad een “monument” opricht ter nagedachtenis van de graven die worden opgeruimd. Een monument met daarom de namen van de overleden personen, hun geboorte –en overlijdensdatum. De begraafplaats aan de Bredeweg in Opgrimbie heeft zulk mooi monument opgericht : een mooie glasplaat met de namen van de overledenen er op ! Dit monument kan misschien Genkse kunstenaars inspireren om iets gelijkaardigs te ontwerpen.

We stellen voor dat de toekomstige “schepen van dienstverlening” bij de inhuldiging van zo’n monument ook een korte plechtigheid organiseert in samenspraak met alle geloofsgemeenschappen in Genk én met Het Huis van de Mens omdat een herbegra-ving toch ook een speciaal moment is voor de familie

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data