Skip to content

Inleiding: schud ze wakker

Inleiding: Schud ze wakker

Samen voor een Genk op mensenmaat

Ook in Genk groeit de PVDA, zijn we een partij met toekomst. In 2012 zijn we van één naar drie
zetels gesprongen. Naast dokter Harrie Dewitte, werden ook sociologe Bianca Booms en
priester-arbeider Georges Houtmeyers verkozen.

In de 12 jaar dat we nu in de Genkse gemeenteraad zitten hebben we meer agendapunten
ingediend dan al de andere partijen samen. Alleen al in de laatste zes jaar komt de PVDA aan
minstens 240 agendapunten. Een gemeenteraadslid van de PVDA zet zes keer zoveel voorstellen
en thema’s op de agenda als eender welke raadslid.

De PVDA brengt keer op keer de problemen en mening van de Genkenaren in de gemeenteraad.
We zijn niet alleen actief in de gemeenteraad, maar vooral in wijken, samen met de mensen.
Vandaag hebben we naast ons medisch actiecentrum in Kolderbos, Geneeskunde voor het volk,
nog vier basiswerkingen in Genk Noord, West, Centrum en Zuid en een jongerenwerking.

Wij schudden de andere partijen en gemeenteraadsleden wakker. Samen met heel
veel Genkenaren, actiecomités, burgerinitiatieven, vakbonden, jongeren... brengen wij de problemen van de Genkenaren in de gemeenteraad. Wij geven de sociale ideeën in de stad een megafoon. Wij staan
aan de kant van de mensen, of het nu gaat over de afwezigheid van bushokjes, over de sluiting
van de Delhaize, over gezinnen die jarenlang kou lijden en last van vocht hebben, over
luchtvervuiling of over de nieuwe plannen voor de kinderopvang in Genk.

Verandering teweegbrengen, samen met de mensen

Voor het agendapunt over de buitenschoolse kinderopvang tekenen 709 mensen onze petitie. Op
de gemeenteraad heeft Bianca Booms dan samen met vier andere Genkse moeders het woord
genomen. Voor de ondergrondse vuilcontainers steunen 768 buurtbewoners uit het centrum en uit
Kolderbos onze eis met hun handtekening. Om de Hoevenzavellaan en de Torenlaan terug veilig
te krijgen, haalden we samen met buurtbewoners 606 handtekeningen op. Ook toen de sluiting
van de Delhaize in het centrum gepland mobiliseerde de PVDA de werknemers en hun klanten op
de gemeenteraad om te ijveren dat de winkel open bleef. Keer op keer schudde de PVDA, samen met vele anderen de gemeenteraadsleden wakker rond deze punten.

Bij de PVDA noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen op in
de wijken (straat). Kleinere en grotere thema’s. Voor ons bestaan er geen kleine problemen. Die
zorgen, die voorstellen brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing
voorstellen (raad). Dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de wijk (straat). En ondertussen
mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen of af te dwingen.

Samen met meer dan honderd boze bewoners op de gemeenteraad hebben we er voor gezorgd
dat er 270 nieuwe sociale woningen in Sledderlo kwamen en dat alle oudere woningen in de wijk
worden gerenoveerd. Wij hebben er mee voor gezorgd dat de 18-jarige Cheyenne 11 maanden
langer in haar sociale woning kon blijven na het overlijden van haar moeder. Dokter Harrie Dewitte
heeft de luchtvervuiling op de politieke agenda gezet en vastgehouden totdat er maatregelen zijn
genomen die de Genkse kinderen gezonder maken dan 10 jaar geleden. Wij hebben er mee voor
gezorgd dat de stad rookmelders beschikbaar stelde voor alle Genkenaren. Wij hebben er mee
voor gezorgd dat de mensen in Kolderbos niet meer in de regen staan te wachten op de bus, dater terug een bushokje kwam. Een bushokje met 100 foto’s van 100 gezichten van Kolderbos, die
één voor één mee het bushokje beschermen want samenleven is ook samen schuilen. En wij
zorgen al meer dan 40 jaar voor ‘zonder geld naar de dokter’ bij Geneeskunde voor het Volk, hier
in Genk.

Een stad op mensenmaat

Wij kiezen voor een stad op mensenmaat, een stad die resoluut kiest om te werken voor de noden
van haar inwoners. Wij kiezen voor een stad waar betaalbaar wonen mogelijk is, een stad die echt
een einde maakt aan de schandvlek dat één op de drie kinderen moet opgroeien in armoede. Wij
kiezen voor een stad waar de wijken even belangrijk zijn als het centrum, waar er ook geïnvesteerd
wordt in die wijken.

Het stadsbestuur (CD&V, PROGenk) wint een prijs voor hun plannen tegen de kinderarmoede.
Maar sinds 2012 stijgt de kinderarmoede van 18% naar 30%. Volgens het stadsbestuur gaat het
weer goed met Genk na de sluiting van Ford. Maar Genk heeft nog steeds de hoogste
werkloosheidsgraad van Limburg. Ook in het onderwijs loopt het niet allemaal op wieltjes. 40% van
de leerlingen loopt minstens één jaar vertraging op in zijn schoolloopbaan.

Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de stad veranderen. Om ons stadsprogramma te
maken, hebben wij de Grote Bevraging georganiseerd. 1.409 Genkenaren vulden onze
vragenlijsten in. Wij toetsen ons programma, we betrekken de mensen: dat is ons DNA. Er is geen
enkele andere partij die dat doet zoals wij.

Samen tegen armoede, voor een Genk op mensenmaat

Arm en rijk: het botst. Ook vandaag. De stad staat niet buiten de samenleving, ze is geen neutrale
plek. Werkzoekenden die opgejaagd worden, langdurig zieken die men onder de armoedegrens
drijft, gepensioneerden die het almaar moeilijker krijgen... het zijn maatregelen van de federale
regering, maar je voelt ze allemaal in de stad. Dat geldt evengoed voor de besparingen bij De Lijn
en de NMBS, Genk ligt steeds verder van Brussel en Antwerpen. Maar ook bij de sociale
woningbouw, in het onderwijs, in de cultuur... Een alternatief bieden kan maar binnen een breder
kader, als je ook een maatschappelijk alternatief biedt. En dat doen wij, op stedelijk, federaal en
Europees vlak. De PVDA engageert zich in dat breder kader, voor een samenleving met als motto
‘Eerst de mensen, niet de winst’. In dit programma zetten we die slogan om in grote ambities op
stedelijk vlak.

Uit onze Grote Bevraging blijkt dat 92%, negen op tien Genkenaren, armoede in de top drie zet
van belangrijkste thema’s. Daarom is de strijd tegen armoede de rode draad in dit programma. De
armoede bestrijden doen we niet met liefdadigheid of met een individueel schuldmodel. Armoede
is voor de PVDA geen natuurfenomeen of uw eigen schuld, het gaat over beleidskeuzes. Strijd
tegen armoede is op de eerste plaats een strijd voor basisrechten, rechten voor iedereen. Per
basisrecht geven we niet alleen onze visie, wij nemen standpunt in en we doen zeer concrete
voorstellen op niveau van Genk op mensenmaat.

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data