Skip to content

De grote bevraging: een unieke stadsdialoog met 1409 Genkenaren

In september startte de PVDA met ‘De Grote Bevraging’. Vijf maanden lang trokken bijna honderd vrijwilligers van de linkse partij de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan meer dan 1400 Genkenaren. Driekwart vulde een papieren exemplaar in tijdens een van de wijktochten. Een kwart gaven hun mening via de website van de partij. Gemiddeld besteedden de respondenten een twaalftal minuten aan het invullen.

Dat een politieke partij op zo’n schaal (1409) in interactie gaat met de bevolking is uniek. Ter vergelijking, bij de stadsmonitor bevraagt men slechts 400 Genkenaren. Deze aanpak sluit aan bij de democratische werking van de PVDA in Genk. Al twaalf jaar lang, zet de linkse partij elke maand verschillende agendapunten van de inwoners op de politieke agenda. De PVDA heeft een sterke reputatie om via petities en ludieke acties voortdurend mensen te betrekken.

De mensen die de bevraging hebben ingevuld, zijn gespreid over alle leeftijdscategorieën, opleidingsniveaus en de verschillende wijken. Het zijn ook niet alleen sympathisanten. 40% heeft zelfs nog nooit voor deze linkse partij gestemd en gaat dat ook niet doen. Slechts een derde geeft aan voor de PVDA te zullen stemmen. Het groot aantal respondenten (1409) zorgt dat de resultaten relevant zijn voor al wie Genk een warm hart toedraagt. Zowel bij het opstellen van de bevraging, als bij de verwerking van de resultaten is er samengewerkt met een vakgroep sociologie.

 

ARMOEDEBESTRIJDING IS DÉ TOPPRIORITEIT VOOR DE GENKENAAR

De meest opvallende vaststelling uit De Grote Bevraging is het belang dat de Genkenaar hecht aan de strijd tegen armoede en werkeloosheid. 92% van de respondenten plaatst het aanpakken van armoede in de top drie. Ook werk wordt door zes op tien bij de prioriteiten geplaatst. Over alle leeftijden heen en ongeacht het opleidingsniveau, is er onder de respondenten een grote unanimiteit over het belang van armoede en werk. Werk wordt zelfs door 32% op één gezet.

prioritaire_thema's.png

Dit resultaat staat in schril contrast met de goednieuws show van het huidig stadsbestuur. “Dat armoede zo hoog scoort is wel opvallend, maar niet onverwacht” stelt de PVDA, “De burgemeester ontving vorig jaar een prijs voor de aanpak van de kinderarmoede. Tegelijkertijd blijkt dat de kinderarmoede in Genk verdubbeld is tot 30% sinds Wim Dries burgemeester is. Er is een groot verschil tussen de ronkende verklaringen en de realiteit in onze wijken. Kinderen die met lege boterhamdozen naar school komen. Het groot aantal bevelschriften van deurwaarders gestuurd door het Ziekenhuis Oost Limburg. Ons huidig stadsbestuur zet te veel in op prestigeprojecten.”

Armoede gaat bovendien over veel meer dan een geldkwestie. Armoede gaat ook over in wat voor soort stad willen wij leven? Willen we leven in een stad waar één op zeven kinderen geen diploma middelbaar onderwijs haalt? Willen wij leven in een stad waar de laatste bus ’s avonds van het centrum naar de wijken al om 20 u ’s avonds is? Willen wij leven in een stad waar de bouwgronden duur zijn voor de inwoners van Genk? Willen we in een stad leven, waar je meer dan 10 jaar moet wachten voor een sociale woning? Willen we leven in een stad waar de schoolopvang het minst goed georganiseerd is in vergelijking met andere centrumsteden? Je kunt dit als stad niet blijven verbergen en uit de weg gaan. Meer dan de helft van onze gezinnen heeft een belastbaar inkomen van 16.800 euro of minder per jaar. Het stadsbestuur wil Genk rijker maken door gezinnen van buiten Genk aan te trekken met een hoger inkomen. De PVDA wil de mensen die nu in Genk wonen versterken.

De PVDA kiest voor een stad op mensenmaat onder het moto ‘Geef armoede geen kans’. Een stad waar men vertrekt van de noden van alle Genkenaren. Kiezen voor alle Genkenaren in plaats van een beleid dat erop gericht is om rijkere mensen van buiten Genk aan te trekken. Alleen een stad op mensenmaat kan de stadsvlucht doen stoppen. Welke voorstellen van de linkse partij scoren dan het beste?

DE MEEST POPULAIRE VOORSTELLEN

Maar liefst 43 procent van de deelnemers van De Grote Bevraging ondersteunt het voorstel om de gemeentebelastingen te verlagen voor de inwoners én een hoger tarief voor de grote bedrijven aan te rekenen, wat het voorstel meteen het meest populaire voorstel uit de hele bevraging maakt. Het huidig stadsbestuur heeft het omgekeerde beleid. Terwijl de inwoners 4 miljoen extra taksen hebben betaald, kreeg Ford nog net voor de sluiting 1 miljoen belastingvermindering.

Ook al is de personenbelasting in Genk niet bij de hoogste tarieven van Vlaanderen, toch scoort dit voorstel zeer sterk. Dit heeft op de eerste plaats met rechtvaardigheid te maken. Er leeft sterk het gevoel dat het altijd dezelfde zijn die opdraaien voor de besparingen. De PVDA zal er dan ook alles aan doen om in een volgende legislatuur te zorgen dat de personenbelasting niet wordt opgetrokken. Ook alle verdoken vormen van belasting (parkeertarieven, vuilniszakken, containerparken enz) mogen niet verder toenemen. Dat de grote bedrijven in Genk steeds minder hebben bijgedragen steekt bij de gewone werkende Genkenaar en bij de kleine zelfstandigen.

In de top tien van meest populaire voorstellen van de PVDA zijn er drie voorstellen die direct of indirect werkplaatsen kunnen opleveren. Het gaat met name om ‘Sociale ateliers in de wijken’, ‘Verplichte aanwerving jongeren bij grote bouwwerken’ en ‘Meer sociale huurwoningen verspreid over alle wijken’.

Veel mensen zien natuurlijk werk als dé manier om uit de armoede te geraken. Daarom ijvert de PVDA ook voor meer en vooral degelijke jobs. Geen flexi-contracten, geen interim jobkes, maar degelijk vast werk waarmee je een toekomst kan uitbouwen.

Sinds de sluiting van Ford is de werkgelegenheid en de kwaliteit van de jobs in Genk fors verslechterd. Genk scoort van alle centrumsteden het hoogste op vlak van deeltijdse en tijdelijke jobs.

“De armoede echt aanpakken? Dat gaat over keuzes maken”. stelt de PVDA. “De armoede aanpakken versterkt de stad. Het versterkt onze jeugd, het versterkt onze gezinnen, het versterkt onze ouderen,  het versterkt onze stad. Daar geld voor vrijmaken is een keuze.”

Daarom hebben de respondenten ook massaal gekozen voor ‘Gratis lager en secundair onderwijs’ (38%), ‘Gratis containerparken’ (36%), het ‘Optrekken van het leefloon boven de armoedegrens’ (34%), ‘Meer wijkgezondheidscentra met derdebetalerssysteem’ (33%) en ‘Sportcheques voor gezinnen die het moeilijk hebben’ (33%)

Met de PVDA gaan we hier werk van maken de komende zes jaar samen met de mensen.

 

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data