Skip to content

Brandveiligheid en verdeling van rookdetectors voor elk Genks gezin

Agendapunt gemeenteraad juni 2017: "We weten allemaal dat tegen 2020 rookdetectors wettelijk verplicht zullen zijn in alle woningen in Vlaanderen. Uiteraard een zeer goede maatregel omdat er nog steeds mensen slachtoffer zijn van woningbrand! De recente brand in een woonblok te Londen toont nog maar eens aan hoe belangrijk brandveiligheid en -preventie is! We mogen er niet aan denken dat zoiets zou gebeuren in onze stad en dan denken wij speciaal aan de woonblok Zonneweelde."

Achtergrond

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat zij medeverantwoordelijk is voor de veiligheid van de mensen in Genk ook op gebied van brandveiligheid. We weten allemaal dat tegen 2020 rookdetectors wettelijk verplicht zullen zijn in alle woningen in Vlaanderen. Uiteraard een zeer goede maatregel omdat er nog steeds mensen slachtoffer zijn van woningbrand! De recente brand in een woonblok te Londen toont nog maar eens aan hoe belangrijk brandveiligheid en -preventie is! We mogen er niet aan denken dat zoiets zou gebeuren in onze stad en dan denken wij speciaal aan de woonblok Zonneweelde. Onlangs is er in Genk nog brand geweest in een appartement op Nieuwe Kempen, gelukkig alleen maar materiële schade.

Vragen:

  1. Op de gemeenteraad van februari 2017 werd duidelijk gesteld dat tegen 1 juni 2017 alle woningen van Nieuw Dak zouden voorzien zijn van een rookdetector. Is men daarin ondertussen al geslaagd?
  2. Op dezelfde gemeenteraad werd ook beslist een campagne op te starten om rookdetectors te promoten? Is er hieromtrent al een overleg geweest met diensten zoals Wijkontwikkeling, Brandweer, Sociale Zaken, OCMW, Veiligheidshuis? Zo ja, met welk resultaat ?
  3. De stad voorziet een extra budget van 60.000 euro om een gezamenlijke aankoop te doen van 2.000 optische rookdetectors. We zouden willen voorstellen dit budget op termijn te verhogen daar 2.000 exemplaren te weinig is voor alle woongelegenheden in Genk. De stad wil max 25% tussenkomen in de aankoopprijs: waarom kan dit niet voor 100 % ?
  4. Nieuw Dak beschikt ook over appartementsgebouwen van 6 tot 9 verdiepingen zoals bijvoorbeeld op de Hooiweg in Kolderbos..… Hoe staat het hier met de brandveiligheid? Enkele jaren geleden heeft men bijvoorbeeld verluchtingsgaten aan de buitenkant gemaakt in de woonblok Hooiweg 105.  Dat zijn tochtgaten, hoe brandveilig is dit? Controleert Nieuw Dak regelmatig zijn gebouwen op brandveiligheid? Werken de alarmen in deze gebouwen? Zijn er sproeiers die werken? Wat met verouderde elektrische leidingen? Worden hierover rapporten bijgehouden? Is er ooit al een brandoefening geweest voor de inwoners?
  5. Zonneweelde is het hoogste appartementsgebouw van onze stad. In het verleden zijn hier al heel wat aanpassingen gebeurd om het gebouw brandveiliger te maken. Toch zijn er nog een aantal knelpunten: de bereikbaarheid van de verdiepingen, de brandweerladder komt maar tot 30 meter, halfweg het gebouw – bij evacuatie hoe gaan ouderen of bedlegerige mensen zich uit de voeten kunnen maken, ze kunnen onmogelijk van het ene naar het ander balkon klimmen….enz. Is er ooit al een brandoefening geweest voor de inwoners? Krijgt zo’n groot flatgebouw regelmatig bezoek van brandinspectie?
  6. We maken ons bijzonder zorgen over de brandveiligheid van alle appartementen in Genk en vrezen dat ze niet allemaal even brandveilig zijn. Vandaar dat we er voorstander van zijn dat er een brandveiligheidsrapport zou komen dat stelt welke wel veilig zijn en welke niet. En dat er een stappenplan zou worden opgemaakt om de problemen die er zijn op te lossen.

Georges Houtmeyers

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data