Skip to content

Ben jij ook ongerust

Gaat straks het licht uit? Hoeveel gaat elektriciteit ons kosten?

Ons pensioen, gaan we er nog van kunnen leven? Rusthuizen worden onbetaalbaar!

En Genk? Waarom gaan er kinderen met lege boterhammendozen naar school? Waarom behaalt één kind op zeven in Genk geen diploma? Waarom vindt onze jeugd geen werk?

Alle Genkse politieke partijen beloven er iets aan te doen. Maar kijk eens wat ze doen!

De burgemeester krijgt van minister Homans de prijs voor de aanpak van de kinderarmoede. Het aantal kinderen dat in armoede geboren wordt, is echter verdubbeld sinds hij aan de macht is. We hebben in het schepencollege een ‘specialist’ zonnepanelen, Angelo Bruno. Waarom is er niet voor gezorgd dat iedereen in Genk goedkope stroom krijgt en niet alleen voor hemzelf en zijn bedrijf? Zuhal Demir, moeten we daar veel van verwachten? Ze is staatssecretaris voor armoede, maar wat heeft ze gedaan om de armoede te verminderen? Ze kreeg 40 miljoen€ extra, maar ze wilde dat geld niet gebruiken. Ze heeft bespaard op kap van de armen.

Iedereen schreeuwt nu moord en brand over de islamschool. Maar het stadsbestuur laat al 20 jaar het onderwijs verrotten. We zijn bij de koplopers in Vlaanderen wat achterstand in het onderwijs betreft. Één op zeven jongeren haalt nog steeds geen diploma secundair onderwijs. In 2012 klaagden onze gemeenteraadsleden al aan dat de hondenschool van Termien meer geld kreeg dan de 15.000 kinderen van Genk. Hierdoor was het stadsbestuur verplicht om het onderwijsbudget te verhogen tot één miljoen. Dat is nog altijd minder dan de 1,2 miljoen voor de nieuwe stadslichtjes dit jaar. Wat gaat er van Genk worden, als zoveel kinderen geen diploma hebben?

Wij maken het verschil

De PVDA heeft nu drie gemeenteraadsleden: Dr. Harrie Dewitte, Bianca Booms en de priester Georges Houtmeyers. We zitten daar om jouw problemen op de agenda te zetten. We hebben 248 problemen aangekaart op de gemeenteraad én oplossingen voorgesteld. Dat is 6 keer meer dan alle andere raadsleden samen. En het werkt. Samen met vele anderen zijn we de meetresultaten op tafel blijven leggen. Uiteindelijk is de luchtkwaliteit is met 80% verbeterd. Onze kinderen werden ziek door schimmel en kou in de sociale woningen. Wij zijn met honderden mensen naar de gemeenteraad getrokken. Nu wordt Sledderlo nieuw gebouwd. En de sociale woningen in Kolderbos, Termien, Zwartberg… worden vernieuwd. Er zijn nog duizenden woningen zonder goede isolatie. En ook daar hebben we een plan voor.

Kijk op genk.pvda.be/stadsprogramma

Met die spirit pakken we ook de kinderarmoede en de leerachterstand in Genk aan.

> Op zes jaar tijd moet de kinderarmoede dalen naar maximum 10%. Wij willen geen deurwaarders, maar veel meer maatschappelijk werkers van en voor elke wijk. Alle gezinnen opvolgen tot de problemen opgelost zijn.

> Het stadsbestuur moet minstens 170 euro per kind investeren in onderwijs, zoals andere centrumsteden. Vandaag geeft het stadsbestuur nog maar 87 euro, terwijl de uitdagingen in Genk zo groot zijn. De scholen moeten het uitgangspunt worden voor alle gezinnen, waar alles gebeurt: opvang voor en na school, sport, huiswerk, wijkfeest, infoavonden…

14 oktober is belangrijk

Die dag kunnen jullie de politiek wakker schudden met een stem voor de PVDA.

Wat er na 14 oktober komt, is nog veel belangrijker.

Met de PVDA zullen we blijven ijveren voor een Genk op mensenmaat. Voor een veilige Hoevenzavel en Torenlaan, voor een hervorming van de buitenschoolse kinderopvang met echte inspraak van ouders, kinderen en scholen, voor ondergrondse afvalcontainers, voor een gezonde uitbreiding van Aperam, voor een btw van 6% op energie in plaats van 21%, voor een pensioen op 65 jaar … en nog zoveel andere zaken waar we samen ongerust over zijn.

Wil jij gehoord worden in de stad?

Wil je betrouwbare mensen in de gemeenteraad, die jouw problemen mee helpen oplossen?

Dan vragen we jou om voor onze ploeg te stemmen.

 

Gaby Colebunders, de nieuwe trekker

Dr. Harrie Dewitte, de oude duwer

Lijst 8

43257453_250808125631089_7641578969497600000_n.jpg

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data