Skip to content

Stad Genk: er zijn wél alternatieven voor deze besparingen

Stad Genk: er zijn wél alternatieven voor deze besparingen

De stad Genk verdubbelt de afvalfactuur en verhoogt de personenbelasting voor haar inwoners. Samen 81 euro per jaar aan extra belastingen. Daarnaast knipt de stad bijna één vijfde uit de toelage voor welzijnsorganisaties en zal de stad het tegen 2025 met 90 personeelsleden minder moeten stellen. “Dit is een opeenstapeling van asociale maatregelen in één van de armste steden van Vlaanderen”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Gaby Colebunders.

Genk heeft gemiddeld het tweede laagste inkomen van Limburg, 16.414 euro per jaar. Als we dit vergelijken met Vlaanderen dan heeft de Genkenaar gemiddeld 3.000 euro per jaar minder. In een wijk als Kolderbos moeten de inwoners rond komen met 1.000 euro per maand. “Een vlaktaks verhogen op vuilzakken treft iedereen even hard. Dat is fundamenteel onrechtvaardig. De stad voert al jaren campagne tegen het sluikstorten. Wij hebben tientallen keren het vuil opgeruimd in de wijk. Met deze maatregel gaat dat natuurlijk exploderen”, aldus Michelle Heijens, voorzitter van PVDA Genk.

“Met de afschaffing van de motorenbelasting voor de bedrijven in de vorige legislatuur heeft het stadsbestuur zelf een financiële put gegraven”, vervolgt Gaby Colebunders. “Nu vult men die put op kap van de inwoners. Een van de maatregelen uit het nieuwe plan is een oppervlaktebelasting voor de bedrijven. Een voorstel uit ons verkiezingsprogramma, dat we natuurlijk ondersteunen. Maar waarom hanteert men een plafond van 175.000 euro? Een bedrijf als Aperam maakt een winst van 130 miljoen euro en betaalt daarop 0,03 procent belastingen aan de stad. Nu komt daar 0,1 procent bij terwijl de opcentiemen voor gezinnen stijgen met 0,5 procent? Waarom krampachtig blijven vasthouden aan dat twee maten twee gewichten beleid? De Toekomstcoalitie van PVDA en Sp.a in Zelzate voert een eerlijke gemeentebelasting in voor bedrijven als Arcelor.”

“Ook voor de opcentiemen kan er gezocht worden naar een eerlijkere verdeling”, alsnog Michelle Heijens. “Men zou bijvoorbeeld de opcentiemen voor de allergrootste villa’s kunnen verhogen. De nieuwe wetgeving laat toe om te variëren in opcentiemen voor onroerende goederen. Met de maatregel die de huidige coalitie neemt, treft zij opnieuw iedereen.”

Tot slot moet ook gekeken worden naar het gemeentefonds. “De partij van de burgemeester zit in de Vlaamse regering en Wim Dries is voorzitter van de VVSG”, zegt Colebunders. “Hij moet op tafel kloppen voor meer middelen uit het gemeentefonds. Dat is wél betaalbaar, als we de welvaart in Vlaanderen wat eerlijker zouden verdelen. Eén op drie kinderen in Genk groeit op in armoede. Deze stad heeft extra middelen nodig. Met de besparing op welzijnsorganisaties als Gigos, Rimo en Stebo slaat de stad de bal helemaal mis. Deze organisaties zijn onontbeerlijk. Zij moeten versterkt worden, niet afgebouwd. Een meerjarenplan moet vertrekken van de noden van de inwoners. Hogere belastingen, besparingen op welzijn en 90 personeelsleden minder horen daar niet bij.”

debug info: this is the footer for domain genk
debug info: this is the footer for domain for existing data