Stany Nimmegeers

29ste plaats PVDA Genk

45 jaar

Coördinator Geneeskunde voor het Volk

Toegankelijke gezondheidszorg is een basisrecht. Laat het ZOL maatschappelijk werkers sturen in plaats van deurwaarders.

Doe je mee?