Romina Gentier

15de plaats PVDA Genk

31 jaar

PhD neuroscience – projectmanager Univ. Maastricht

Wij willen meer inspraak, ook in de buitenschoolse opvang. Waarom geen bevraging van alle Genkse ouders?

Doe je mee?