Lucien Teska

6de plaats PVDA Genk

58 jaar

swt (brugpensioen), ex-werknemer Magna Belplas

Toegankelijke gezondheidszorg is een basisrecht. Laat het ZOL maatschappelijk werkers sturen in plaats van deurwaarders

Doe je mee?